Konkurs fotograficzny - zdjęcie 2012Autor:Grzegorz Rola w dniu:2013-03-21 22:47:49

Pora na fotograficzne podsumowanie sezonu 2012. Startujemy z konkursem w nowej formule. Tym razem zapraszamy do uczestnictwa w trzech kategoriach:

Lotnictwo wojskowe
Lotnictwo cywilne
Ludzie lotnictwa


W każdej z kategorii wyłonieni zostaną zwycięzcy, a następnie z pośród zwycięzców wyłonione będą zdjęcia "best of the best".

Wysyłając zdjęcia prosimy o podpisy jasno określające kategorię  np.: nick_wojskowe01, nick_wojskowe02, nick_cywilne01, nick_ludzie01
.

                                                                                            

                                                                                               REGULAMIN KONKURSU

1. UCZESTNICY

- Osoba biorąca udział w konkursie przesyła swoje prace na adres mailowym: konkurs2012@spotter.pl
- Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. PRZEDMIOT

- Przedmiotem konkursu są zdjęcia o tematyce lotniczej wykonane w 2012 roku podzielone na trzy kategorie
* Lotnictwo służb mundurowych (wszystkie statki powietrzne wojska, policji, straży granicznej itp.)
* Lotnictwo cywilne (maszyny pasażerskie, aeroklubowe, prywatne, GA, szybowce i wszelkie statki powietrzne nie mieszczące się w terminie lotnictwo służb mundurowych)
* Ludzie lotnictwa (piloci przy pracy, mechanicy i obsługa samolotów czy kontrolerzy lotów)
- Jeśli nie zgłosi się minimum trzech autorów do każdej z kategorii, nie będą przyznawane w niej nagrody za I, II i III miejsce.
- Po wyłonieniu najlepszych prac w każdej z kategorii odbędzie się jeszcze jedno glosowanie w którym z pośród dziewięciu nagrodzonych zdjęć wybrane zostaną trzy najlepsze zdjęcia 2012 roku „Best of the Best”

3. PRACE KONKURSOWE

- Uczestnik może przesłać nie więcej niż 9 zdjęć. Po trzy w każdej z kategorii
- Długość dłuższego boku nie może przekraczać 1600 pikseli jednak nie mniej niż 1024.
- Dopuszczalne są zdjęcia w układzie poziomym, pionowym, kwadracie oraz panoramy, w ramach wymiarowych jak powyżej
- Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zdjęcia przesłanego na konkurs
- Autor zdjęcia zgadza się na prezentację zdjęć na stronie spotter.pl

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

- Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia.
- Termin nadesłania prac upływa z dniem 24.03.2013 o godz. 23:59. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę
- Werdykt zostanie ogłoszony do dnia 30.03.2013 r.

5. NAGRODY

- Nagrodą będzie szacunek kolegów ale też gifty od;

- Sony Polska
- Copernicus Airport
- Grupa Akrobacyjna Orliki

6. JURY

* Krzysztof BARANOWSKI „kichu” SPFL
* Piotr SZAŁACH skrzydła.org
* Mariusz KALINOWSKI „qalimar” aviateam.pl
* Paweł GLINK, epgd.net.pl
* Jacek Waszczuk, spotter.pl

- Osoby oceniające nie biorą udziału w konkursie;
- Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

7. KRYTERIA OCENY

- Wykonanie pracy.
- Sposób kadrowania oraz obróbki zdjęcia.
- Kryteria subiektywne poszczególnych członków jury.

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- W konkursie mogą wziąć udział zalogowani członkowie http://www.forum.spotter.pl/ z co najmniej rocznym stażem.
- W przypadku nieupoważnionego użycia zdjęcia autor zostaje wykluczony z konkursu oraz zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje prawne (prawo autorskie i prawa pokrewne)
- Przesłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich autor nie narusza dóbr osób trzecich.