Konkurs fotograficzny SPOTTER.PL 2013Autor:Jacek Waszczuk w dniu:2013-11-04 21:27:31

Za oknem zaczęły się jesienne szarugi, ostatnie pokazy za nami. Pora podsumować sezon zdjęciowy 2013. By dodać nieco emocji proponujemy konkurs fotograficzny. By łatwiej było wpasować się ze swoimi zdjęciami powstały cztery kategorie, w których można rywalizować. Przed rokiem najwięcej zdjęć napłynęło w kategorii lotnictwo wojskowe.  Zwycięzcą w kategorii Best of the Best został Andrzej Rejter ze swoim zdjęciem belgijskiego F-16 z Hradec Kralove. W dotychczasowej historii naszych konkursów nikomu nie udało się powtórzyć sukcesu. Konkurs ruszył...

Zwycięskie zdjęcie Andrzeja Rejtera w konkursie z 2012r.

Wyniki zeszłoroczego konkursu z 2012r. przeglądnąć można tutaj:

http://spotter.pl/index.php/pl/aktualnosci/konkurs_fotograficzny_na_najlepsze_zdjecie_spotterpl_2012_rozstrzygniety!,160.html

 

 

Uczestnicy mogą wystawiać zdjęcia w czterech kategoriach:
Lotnictwo wojskowe
Samoloty komunikacyjne
General Aviation
Ludzie lotnictwa

W każdej z kategorii wyłonione będą najciekawsze zdjęcia. Następnie spośród zwycięzców wyłonione będzie jedno zdjęcie "Best of the best" za rok 2013.

Nadsyłając zdjęcia proszę o podpisy według poniższego wzorca: "Nick z forum_kategoria_numer zdjęcia" np.
nick_wojskowe_01,
nick_wojskowe_02,
nick_generalaviation_01,
nick_komunikacyjne_01
nick_ludzie_01

 

Zapraszamy do uczestnictwa, poniżej regulamin.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. UCZESTNICY
- Osoba biorąca udział w konkursie przesyła swoje prace na adres mailowym: konkurs2013@spotter.pl
- Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. PRZEDMIOT
- Przedmiotem konkursu są zdjęcia o tematyce lotniczej wykonane w 2013 roku podzielone na kategorie

* Lotnictwo służb mundurowych (wszystkie statki powietrzne wojska, policji, straży granicznej a także wojskowe zespoły akrobacyjhne)
* Lotnictwo komunikacyjne (maszyny pasażerskie, biznesowe, towarowe)
*Genaral aviation (maszyny prywatne, aeroklubowe, balony, szybowce, maszyny zabytkowe oraz cywilne grupy akrobacyjne)
* Ludzie lotnictwa (piloci przy pracy, mechanicy i obsługa samolotów czy kontrolerzy lotów)

- Jeśli nie zgłosi się minimum trzech autorów do kategorii, nie będą wybierani w niej zwycięzcy za I, II i III miejsce.

- Po wyłonieniu najlepszych prac w kategoriach, odbędzie się jedno glosowanie w którym z pośród najalepszych zdjęć wybrane zostanie jedno zdjęcie 2013 roku „Best of the Best”

3. PRACE KONKURSOWE
- Uczestnik może przesłać maksymalnie po trzy zdjęcia w każdej z kategorii.
- Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 1600 pikseli jednak nie mniej niż 1024 piksele po dłuższym boku.
- Dopuszczalne są zdjęcia w układzie poziomym, pionowym, kwadracie oraz panoramy w ramach wymiarowych jak powyżej
- Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zdjęcia przesłanego na konkurs
- Autor zdjęcia zgadza się na prezentację zdjęć na stronie spotter.pl oraz na łamach miesięcznika „Lotnictwo”

4. CZAS TRWANIA KONKURSU
- Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia.
- Termin nadesłania prac upływa z dniem 24.11.2013 o godz. 23:59. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę
- Werdykt zostanie ogłoszony do dnia 30.11.2013 r.

5. NAGRODY
- Nagrodą będzie szacunek wszystkich startujących ale też gifty od;
- SkyTaxi
- Copernicus Airport
- Aeroklubu Wrocławskiego

Patronat medialny nad konkursem objął miesięcznik LOTNICTWO a wyróżnione prace trafią na łamy w jednym z numerów pisma

6. JURY
* Grzegorz RYBCZYŃSKI prezes firmy SkyTaxi
* Marek PRZYBYŁO dyrektor Aeroklubu Wrocławskiego
* Monika PÓŁTORZYCKA-JON Port Lotniczy Wrocław
* kmdr.ppor Czesław CICHY rzecznik prasowy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
* Jacek Waszczuk, spotter.pl

- Osoby oceniające nie biorą udziału w konkursie;
- Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

7. KRYTERIA OCENY
- Wykonanie pracy.
- Sposób kadrowania oraz obróbki zdjęcia.
- Kryteria subiektywne poszczególnych członków jury.

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE
- W konkursie mogą wziąć udział zalogowani członkowie www.spotter.pl z co najmniej rocznym stażem na forum.
- W przypadku nieupoważnionego użycia zdjęcia autor zostaje wykluczony z konkursu oraz zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje prawne (prawo autorskie i prawa pokrewne).
- Przesłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich autor nie narusza dóbr osób trzecich.