ZLOT 2013Autor:Jacek Waszczuk w dniu:2013-10-30 22:17:49

W minionym tygodniu w dniach 22-24 października 2013r. na lotnisku Poznań-Krzesiny odbył się ZLOT 2013 - kurs szkoleniowo-metodyczny, w którym uczestniczyli najważniejsi dowódcy lotnictwa wojskowego. We wtorek na lotnisku wylądowało blisko pięćdziesiąt samolotów i śmigłowców z dowódcami eskadr, baz i skrzydeł. W tym samym dniu część pilotów startowała nad poligon w Nadarzycach zdając egzamin z umiejętności pilotażowych i bojowych. Typy zadań jakie wykonywali piloci zależały od rodzaju i przeznaczenia maszyn, które pilotowali.

Ponadto wszyscy uczestnicy ZLOT-u we wtorek zdawali egzamin teoretyczny, składający się między innymi ze sprawdzianu ze znajomość kabiny własnego samolotu/śmigłowca, ale też ze sprawdzianu ze znajomości regulaminów i instrukcji pilotażowych.

Fot.1.

Fot.2.

Gen. Majewski stwierdził, że był to ostatni ZLOT w obecnej formule organizowany na lotnisku w Krzesinach. W Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych powstaje Inspektorat Sił Powietrznych, w którym będzie skupione dowodzenie lotnictwem polskim, czyli lotnictwem Sił Powietrznych, lotnictwem Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej. Uprości to dowodzenie oraz poprawi koordynację pomiędzy lotnictwem poszczególnych formacji.

Fot.3.

Fot.4.

Rozbudowa sił powietrznych (przylot w ostatnich miesiącach nowych samolotów CASA 295 oraz M28 Bryza), a w następnych latach wymiana samolotów szkolnych Iskra na nowe - wybrane w przetargu - w znacznym stopniu podniesie możliwości szkoleniowo - operacyjne polskiego lotnictwa.

Tradycyjnie już podczas jednego dnia ZLOT-u organizowany był dzień otwarty dla dziennikarzy i wybranych grup spotterskich. W jednym miejscu osoby "z branży" mogły obserwować praktycznie wszystkie rodzaje statków powietrznych, które są używane w formacjach lotniczych polskiego lotnictwa wojskowego. Miło nam było uczestniczyć w tym „Zlocie”. W tym miejscu składamy podziękowania za wzorową organizację zlotu, który prawdopodobnie po raz ostatni odbył się w Krzesinach. Najprawdopodobniej kojeny zlot zorganizowany zostanie w Dęblinie.

Fot.5.

Fot.6.

Fot.7.

Fot.8.

Fot.9.

Fot.10.

Fot.11.

Fot.12.

Fot.13.

Fot.14.