9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego - Zegrze PomorskieAutor:Grzegorz Rola w dniu:2013-01-23 09:43:32

9 PLM powstał w wyniku rozformowania 26 PLM i 9 PLM w Debrznie. Operacyjnie podlegał pod 4 Pomorską DLM. Świętem jednostki był dzień 23 marca. Po przystąpieniu Polski do NATO, w ramach dopasowywania struktur wojskowych, z Pułku wydzielono 9. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego i 24. Bazę Lotniczą. Nastąpiło to dokładnie w dniu 31.12.2000r. W dniu 27.11.2002 r. 9 ELT została rozformowana. W jednostce pozostało tylko kilkunastu pracowników zabezpieczających cały teren jednostki.

Przez 9 PLM przewinęło się łącznie 147 samolotów MiG-21 wersji F/PF/PFM/MF/UM/BIS. Po rozformowaniu Jednostki samoloty MiG-21 ze Zegrza Pomorskiego przekazano do innych Eskadr, gdzie dokończyły swój resurs.

Projektantem godła malowanego od sierpnia 1990 r. na samolotach 9 PLM był por. pil. Arkadiusz Pilch. Na pięciokącie umieszczona jest szachownica lotnicza, której górna krawędź tworzy zarys północnych granic Polski. W centralnej części umieszczony jest MiG-21 a poniżej rycerz na koniu, będący elementem herbu Koszalina. Godło było malowane z lewej strony przedniej części kadłuba samolotów. W pierwszym okresie godło było malowane ręcznie, osobiście przez personel pułku. Później używano już szablonu.

W 2000 roku 9 PLM z Zegrza Pomorskiego otrzymał nowe godło.