12.10.1907
Niemiecki sterowiec Zeppelin LZ-3 w 8 godzin pokonał 350 km. Po tym locie Ministerstwo Wojny zakupiło aerostat na potrzeby armii