14.11.1910
Eugen Ely (cywilny pilot) wystartował ze specjalnej platformy zabudowanej na krążowniku USS Birmingam zakotwiczony w bazie Norfolk. Był to pierwszy start samoloty z pokładu okretu
14.11.1918
Powołano Sekcję Żeglugi Napowietrznej w Departamencie Techniki Minister-stwa Spraw Wojskowych. Szefem został ppłk pilot Hipolit Łossowski. Był to pierw-szy w kraju organ nadzorujący lotnictwa wojskowe