01.04.1918
Oblatano pierwszy samolot bojowy o konstrukcji metalowej Junkers D-I (oznaczenie fabryczne J9)
13.04.1918 - 14.04.1918
Argentyńczyk porucznik Luis Candelaria na samolocie Morane Saulnier Parasol jako pierwszy przeleciał nad Andami Po starcie z Zapala (Aregentyna) lądował w Cunco (Chile) Przelot trwał 2 godz 30 minut a osiągnięta wysokość to około 4000 m
01.11.1918
Na lotnisku Mokotowskim w Warszawie przy ulicy Puławskiej 2a porucznik Tłuchowski zorganizował CWL (Centralne Warsztaty Lotnicze) 1 stycznia 1928 przekształcone w PZL. Pierwszym kierownikiem został por. inż. Karol Słowik
05.11.1918
Pierwszy lot bojowy polskiego samolotu bojowego z lotniska Lewandówka. Załoga por. Stefan Bastyr i por. pilot Janusz Beaurain. Na pamiątkę tego lotu do 1931 roku w ten dzień obchodzono Święto Lotnictwa Polskiego
14.11.1918
Powołano Sekcję Żeglugi Napowietrznej w Departamencie Techniki Minister-stwa Spraw Wojskowych. Szefem został ppłk pilot Hipolit Łossowski. Był to pierw-szy w kraju organ nadzorujący lotnictwa wojskowe
20.11.1918
Pierwszy lot polskiego samolotu wojskowego nad Warszawą. W samolocie Alba-tros C III lecieli ppor Jakubowski i Ehrenpreis
01.12.1918
Szachownica Biało-czerwona zostaje zatwierdzona przez Szefa Sztabu General-nego Wojska Polskiego jako państwowy znak malowany na samolotach polskiego lot-nictwa wojskowego