Interpretacja depeszy METARAutor:Jarosław Turała w dniu:2013-04-28 18:41:02
 

Pogoda w lotnictwie stanowi trzon bezpiecznego latania. Oznacza się ją inaczej niż w „prognozach pogody” ogólnie nam dostępnych. Do tego celu służy depesza METAR, którą wydaje biuro prognoz znajdujące się na lotnisku. Zauważyć trzeba, że METAR dotyczy tylko warunków panujących na danym lotnisku, a nie dotyczy to pogody tzw. obszarowej.

W dosłownym tłumaczeniu METAR jest to kodowana depesza (Meorological Aerodrome Report) o stanie pogody wysyłana co godzinę (biura cywilne) oraz pół godziny (biura wojskowe). Depesza METAR ma niestety jedną wadę, a mianowicie jest niezmienna pomiędzy całym cyklem 30 minutowym. Podczas nagłych zmian atmosferycznych nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć w depeszy.

 

 

Zajmijmy się teraz strukturą samych depesz :

 

 

1.  Na samym poczatku przy okazji każdej depeszy stosowane jest słowo „METAR”.  Występuje ono zawsze przed depeszą. Wyjątek stanowi depesza SPECI, ale o niej innym razem.

METAR

 

 

2.   Kojenym elementem jest identyfikator stacji (lotniska) wyrażany w kodzie ICAO (International Civil Aviation Organisation). Poniżej przykład z identyfikatorem warszawskiego lotniska Okęcie.

METAR + EPWA

 

 

 

3.  Następnym elementem jest data i czas obserwacji. Należy zwrócić uwagę, że nigdy w depeszy nie piszemy roku, ani miesiąca jej wydania. Ujęty jest tylko dzień miesiąca oraz godzina, a także literka „Z” oznaczjąca czas „zulu” czyt: UTC (CET latem =  UTC+2, CET zimą = UTC+1). Poniżej przykład z 11 dniem miesiąca kwietnia, czas 08:00 UTC = czas 10:00 CET:

METAR + EPWA + 110800Z

 

 

 

4.  Kolejny składnik depeszy to wiatr. Na samym poczatku ujęty jest kierunek wiatru podawany w stopniach. Następnie występuje prędkość wiatru w węzłach aczkolwiek są depesze, gdzie widuje się wiatr w jednostkach: m/s, a nawet w km/h. Gdy wiatr wieje z różnych kierunków, a w dodatku poniżej 3 m/s użyty jest skrót VRB  – wówczas nie opisuje się stopni. Gdy wiatr zmienny wieje powyżej 3 m/s z różnych kierunków po prędkości podane są kierunki pomiędzy którymi mamy literkę „V”. Po uznaniu prędkości wiatru, notuje się porywy i zawsze uwzględnia się je na samym końcu poprzedzając literką G – Gusts – Porywy. Poniżej w depeszy podano informacje: wiatr stały 60 stopni prędkość 4 Węzły, wiatr zmienny w przedziale 120-200 stopni.

 

METAR + EPWA + 110800Z + 6004KT 120V200

 

 

 

5.  Następnym składnikiem jest widzialność pozioma – jak sama nazwa wskazuje, oznaczenie zawiera przejrzystość powietrza w poziomie. Jeśli widzialność mamy na poziomie powyżej 10 km stosuje się oznaczenie 9999, jeśli poniżej - odpowiednią wartość w metrach. Dla wartości do 500 m, widoczność kodowana jest z dokładnością do 50 m, z kolei dla wartości od 500 do 5000 m, widoczność kodowana jest z dokładnością do 500 m, a dla wartości od 5000 do 10 000 m, widoczność kodowana jest z dokładnością do 1000 m. Poniżej widzialnośc pozioma 2500 m:

 

METAR + EPWA + 110800Z + 6004KT 120V200 + 2500

 

Widzialność na pasie – jeśli nominalna wartość widzialności jest mniejsza niż 1500m stosuje się konkretną widzialność na pasie tzw. RVR, niestety owy "RVR" jest mierzony przez automaty i nie na wszystkich lotniskach występuje. Poniżej widzialność na pasie 25 – mgła 900:

METAR + EPWA + 110800Z + 6004KT 120V200 + 1400 + RVR25/0900

 

Gdy mamy do czynienia z widzialnością poziomą powyżej 800 m, za danymi umieszcza się skrót „BR” – zamglenie, gdy widzialność spada do 800 m i mniejszej za wskaźnikiem piszemy FG – mgła.

METAR + EPWA + 110800Z + 6004KT 120V200 + 1000 BR (0800 FG)

 

 

6.  Kolejna informacja w depeszy to aktualny stan meteo – pogody. Tutaj mamy naprawdę pole do popisu gdyż wskaźników opisujących pogodę jest wiele:

 

        SYMBOLE DOTYCZĄCE OPADÓW:

 • DZ – mżawka

 • RA – deszcz

 • SN – śnieg

 • GR – grad

 • GS – Krupa lodowa

 • IC – Słupki lodowe

 • SG – Krupa śnieżna bądź śnieg ziarnisty

 

         SYMBOLE DOTYCZĄCE PRZEJRZYSTOŚCI POWIETRZA:

 • BR – opar, zamglenie

 • FG – mgła

 • DU – pył

 • SA – piasek

 • FU – Smog

 

          INNE:

 • FC – tornado

 • TS – burza

 • VCTS – Burza w pobliżu widzialna

 

W depeszach METAR stosuje się także poziom intensywności zjawisk. Wygląda to tak, że przed danym zjawiskiem dodataje się albo „+” jeśli zjawisko jest intensywne, oraz „-" jeśli słabe. Dodatkowymi symbolami, o których warto wspomnieć są:

 • SH – shower – krótkotrwały opad (możliwy silny)
 • MIFG – dotyczy to tzw niskiej mgły do ok 2 m wysokości,
 • BLSN – zamieć śnieżna.

Przykład:

METAR + EPWA + 110800Z + 6004KT 120V200 + 2500 + SHRA (przelotny deszcz)

 

Jeśli występuje mgła, to po przedstawieniu zjawisk może pojawić się tzw. VV – widzialnośc pionowa określająca zazwyczaj podstawę chmur startus podczas unoszenia się mgły, np.:

   VV001 – widzialność pionowa 100 stóp

   VV002 – widzialność pionowa 200 stóp itd...

 

7.  Kolejny składnik to zachmurzenie. Przy zachmurzeniu nieba określa się pokrycie nieba chmurami i/lub innymi zjawiskami atmosferycznymi. Poziom zachmurzenia określa się na różnych wysokościach. W zależności od warunków zachmurzenie można określić je na 1-3 poziomów. Do określenia liczby warstw zachumerzenia stosuje sie regułę "1-3-5". Ilościowo zachmurzenie nieba określa się w "ósmych częściach", tzn. zachmurzenie całkowite to 8/8, niebo bezchmurne to 0, możecie to doskonale wykorzystać w swoich obserwacjach. Szacując niebo na ósme części po około roku będziecie trafnie oceniać wielkość zachmurzenia, ale to oczywiście jako ciekawostka. Zachmurzenie wyraża się poprzez:

 • niebo bezchmurne - 0 - SKC (lub CLR w stacjach automatycznych),
 • niebo zachmurzone w 1/8 - 2/8 - FEW,
 • niebo zachmurzone w 3/8 - 4/8 - SCT,
 • niebo zachmurzone w 5/8 - 7/8 - BKN,
 • całkowite zachmurzenie - 8/8 - OVC.

 

Jako ciekawostkę można dodać, że nigdy nie uświadczymy rodzaju chmur w depeszy, ale zaraz.... hola hola...nie zawsze. W depeszach ujęte są wszelkie chmury pionowe takie jak CU – Cumulus oraz Cb cumulonimbus. Poniżej dodano do depeszy przykład w którym  VCTS – to burza w pobliżu,  3/8,4/8 pokrycia nieba, wysokość 5000 stóp, chmury Cumulonimbus.

 

METAR + EPWA + 110800Z + 6004KT 120V200 + 2500 + SHRA + VCTS SCT050CB

 

8.  Nastepny skąłdnik to Temperatura/Temperatura p. rosy – temperatura podawana w stopniach Celsjusza + temperatura p. rosy. Poniżej zapis w depeszy, w którym tempartura wynosi +18 stopni, a punktu rosy równy jest +11 stopni.

 

METAR + EPWA + 110800Z + 6004KT 120V200 + 2500 + SHRA + VCTS SCT050CB + 18/11

9.  Ostatnim składnikiem depeszy jest ciśnienie atmosferyczne - wskazanie altimetra - wyrażone w hektopaskalach zaokrąglonych w dół do najbliższego hektopaskala. Wartości mniejsze od 1000 poprzedzone są "0", opcjonalnie ciśnienie na poziomie morza (ang. see level pressure) SLP - wyrażone w hektopaskalach. Kod przewiduje trzy cyfry na wartość ciśnienia poprzedzone oznaczeniem SLP. Ciśnienie podaje się z dokładnością do dziesiątych części, tzn. pomija się setki i tysiące. Przykład:

 • 1003,5 hPa kodowane jako "SLP035",
 • 999,0 hPa kodowane jako "SLP999",
 • 990,3 hPa kodowane jako "SLP903",
 • 985,7 hPa kodowane jako "SLP857",
 • 1015,5 hPa kodowane jako "SLP155".

Zawsze przed podaniem ciśnienia atmosferycznego podaje się literkę Q.

METAR + EPWA + 110800Z + 6004KT 120V200 + 2500 + SHRA + VCTS SCT050CB + 18/11 + Q1001  (ciśnienie 1001 hPa)

 

 

Zachęcam Was do ćwiczenia odkodowania depsz, gdyż podczas pobytu na lotnisku w dzisiejszych czasach mamy dostęp do pogody własnie wydawanych w postaci depesz. Miło by było oddawać się pasji fotografowania znając te depesze.