Skaner nasłuchowy w świetle prawaAutor:Grzegorz Rola w dniu:2013-01-31 00:08:26
Każdy pasjonat Lotnictwa fotografując czy zapisując samoloty w swoim notesie wcześniej czy później natknie się na kogoś „pod płotem” z wpiętą do ucha słuchawką, podłączoną do jakby radiostacji. Taki ktoś wie co za chwilę przyleci lub odleci. Często posiada ciekawe informacje dotyczące korespondencji lotniczej.

Wertujemy Internet i natrafiamy na słowo skaner. Jest to szerokopasmowy odbiornik sygnałów radiowych, służący do nasłuchu wszelkich informacji przesyłanych drogą radiową. Ważne w tym wypadku jest słowo nasłuch gdyż to odróżnia skaner od radiostacji, która dodatkowo posiada przycisk nadawania.

Skaner to urządzenie przydatne i spełniające od razu nasze oczekiwania. Znając częstotliwości lotnicze obowiązujące na danym lotnisku możemy niejako śledzić na falach eteru drogę samolotu, który wlatuje do TMA(Terminal Control Area) danego lotniska, zniża, wektoruje, wychodzi na prostą do lądowania, a po lądowaniu kołuje na właściwe stanowisko postojowe… i odwrotnie. Wiemy kiedy wystartuje  samolot, na jakiej znajduje się wysokości itd. Wszystko to dzięki nasłuchowi skanerem prowadzonej korespondencji radiowej pomiędzy poszczególnymi samolotami, a odpowiednimi służbami.

Posiadanie skanera nasłuchowego jest również dużą odpowiedzialnością. Wynika ona z przepisów Kodeksu Karnego i Prawa Telekomunikacyjnego.

Rozdział XXXIII Kodeksu Karnego stanowi:

Art. 267. (105) §1.

Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Trudno podjąć się jakiejkolwiek interpretacji tych przepisów. Sprawia wrażenie napisanego w sposób jasny i czytelny. Jednak po chwili zauważymy, że daje duże pole do różnorodnych interpretacji.

Prawo Telekomunikacyjne nie przewiduje sankcji karnych za samo słuchanie oraz nie wymaga posiadania zezwolenia na użytkowanie. Natomiast przewiduje sankcje za niezachowanie tajemnicy korespondencji radiowej.

Reasumując. W Polsce możemy legalnie posiadać skaner nasłuchowy bez obawy, że będziemy mięli z tego powodu nieprzyjemności. Nieprzyjemności będą tylko wtedy jeżeli zaczniemy tę korespondencję nagrywać i publikować.